โดยคุณแม่ สอติ้น สุทธิกุลและคุณ เพิ่มยศหาญสมุทร ได้รับการสนับสนุนจาก คุณพ่ออุดม โภคบุตร และ บริหารโดย คุณ ณาริษา โภคบุตร และ อนงค์ โภคบุตร ประเภทงาน รับจัดดอกไม้ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่นงานแต่งงาน งานจัดเลี้ยง Event ต่างๆ บริการส่งช่อดอกไม้สวยงามกระเช้าของขวัญและพวงหรีดภายในจังหวัดภูเก็ต บริการเสริมเป็น เค้ก ในวาระต่างๆ ตุ๊กตาและลูกโป่ง รับบริการทั้งลูกค้าไทยและต่างชาติ บริการทุกระดับประทับใจ